dijous, 21 de gener de 2016

Comunicat de l'Ajuntament de Móra d'Ebre sobre les sentències judicials per l'esllavissament del camí de Sovarrec

L'Ajuntament de Móra d'Ebre vol expressar davant el veïnat un seguit de puntualitzacions per clarificar la situació creada després de les Sentències Judicials sobre el cas de l'esllavissament produït al camí de Sovarrec, el 8 de desembre de 2011, arran d'un seguit de valoracions que s'han produït darrerament, a conseqüència de la desinformació.

1. El dia 8 de desembre de 2011 es va produir un esllavissament de terres a la partida de Sovarrec, provinents de dues finques particulars, que va tallar el camí del mateix nom a causa de l'acumulació de roques i terra, deixant incomunicat tot el sector.

2. L'Ajuntament de Móra d'Ebre va actuar d'ofici per desenrunar el camí i per garantir la seguretat del talús, a fi i efecte de poder obrir el pas i evitar noves esllavissades.

3. L'Ajuntament de Móra d'Ebre va demanar un informe al Servei d'Assistència Municipal (SAM) de la Diputació perquè determinés de quina manera havia d'obrar davant les possibles responsabilitats dels propietaris. L'informe va determinar que l'Ajuntament havia de garantir el pas i la seguretat a la zona, però que s'havia de rescabalar de les despeses ocasionades per les obres.

4. L'Ajuntament de Mora d'Ebre va tramitar un únic expedient, notificant amb caràcter previ tota l'actuació municipal i cadascun dels acords presos als dos propietaris de les finques afectades, els quals en cap moment van mostrar oposició o reclamació. Finalment, va repercutir part del cost de  les obres entre tots dos, en base a dos criteris, un atenent a la repercussió/benefici obtingut a  les finques per les obres de rehabilitació i consolidació i, a parts iguals, pel que respecta als treballs de restitució del camí públic. El resultat va ser la reclamació de 17.576,44 euros al primer propietari (cota baixa) i de 26.846,61 euros a l'altre propietari (cota alta).

5. Els propietaris afectats per aquesta resolució van presentar al·legacions a l'Ajuntament, les quals van ser desestimades. Aquest fet va comportar la presentació de sengles recursos contenciosos administratius contra la resolució municipal per part de les dos propietats afectades, presentats davant del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona.

6. En data 25 de maig de 2015, el jutge va dictar una sentència contra el primer propietari afectat, desestimant el recurs i condemnant-lo a abonar a l'Ajuntament la quantitat de 17.576,44 euros per sufragar part de les obres esmentades sufragades per l'Ajuntament. Posteriorment, en data 30 de setembre de 2015, es va dictar una altra sentència pel mateix jutjat, en què estimava el recurs presentat pel segon propietari i l'exonerava de pagar la quantitat reclamada per l'Ajuntament (26.846,61 euros).

7. Davant d'aquests pronunciaments judicials, l'Ajuntament de Móra d'Ebre respecta la decisió de la Justícia i acata les sentències dictades pel jutge, tal com va manifestar que faria als dos propietaris afectats en el mateix moment d'iniciar-se els tràmits judicials.

8. L'Ajuntament de Móra d'Ebre no pot condonar al propietari condemnat a pagar part de la despesa efectuada pel municipi en les obres de desenrunament del camí,perquè si ho fes podria incórrer en un presumpte delicte de malversació, ja que podria entendre's com una menyscabament a la hisenda pública.

9. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Móra d'Ebre ha manifestat repetidament la seua disposició a pactar un pla de pagament a terminis amb la propietària afectada per la sentència.

10. L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha actuat en tot moment d'una manera transparent i sempre  intentant garantir els interessos públics així, com  la seguretat de les persones i les propietats de la zona afectada. D'igual manera, lamenta els perjudicis que s'hagin produït a persones i propietats, i reitera el seu respecte a les decisions judicials, tal com va manifestar que faria, fos quina fos la resolució del jutge, als dos propietaris que van emprendre accions judicials contra la resolució municipal.

Cap comentari:

Publica un comentari

La Banda de l'Escola de Música i Dansa de Móra d'Ebre interpreta 'El cant del Barça'

Via Crucis, baixada del Sant Crist per les escales del Castell de Móra d'Ebre 2014