dimarts, 29 de desembre de 2015

Móra d'Ebre aprova el pressupost de 2016 per un import de 6.160.618,29 d'euros

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va aprovar ahir l'expedient de pressupost general de la corporació i de la plantilla orgànica de l'Ajuntament per a l'exercici 2016. Es va presentar a aprovació el pressupost general de la corporació per un import de 6.160.618,29 euros. El pressupost inclou els pressupostos de l'Escola Municipal de Música i Dansa, i de les dos societats municipals (Móra d'Ebre Bus i Societat Esportiva Móra d'Ebre).

L'alcalde, Joan Piñol (CiU), va explicar que de l'import del pressupost general, 5.791.000 euros corresponien al pressupost de l'Ajuntament; a l'Escola Municipal de Música i Dansa li corresponien 264.000 euros; a la Societat Móra d'Ebre Bus, 178.000 euros, i a la Societat Esportiva Móra d'Ebre, altres 137.400 euros.

El capítol d'inversions suposa uns 590.000 euros, que es destinaran a la construcció de les noves piscines descobertes, a l'arranjament de la coberta de pavelló esportiu, a les obres a esplanada castell, a la climatització de la planta superior de la Biblioteca Comarcal, a l'adquisició d'un nou vehicle policial, a la construcció d'unes noves pistes de petanca, a la instal·lació d'una bateria de columbaris al cementeri, al manteniment i a la pintada de les ratlles camp de futbol, a l'adquisició de dos desfibril·ladors, i al restabliments de les tapes dels pous d'aigua potable.

La regidora Cinta Agné (ERC) va agrair a l'alcalde haver inclòs les propostes del seu grup al pressupost, com ara la introducció d'una partida pressupostària a subvencions per a les famílies monoparentals; la creació d'un abonament de transport jove, que permetrà als estudiants de Móra d'Ebre fer el trajecte d'anada i tornada a l'estació de ferrocarril de Móra la Nova a un preu de 10 euros l'any; la recuperació de l'edifici municipal del barranc de les Moreres, que es destinarà finalment a Centre Obert, i la dotació d'una partida per a l'arranjament de la teulada del pavelló municipal.

Dolors Gurrera (PSC) va explicar que el seu grup considerava que aquests pressupostos, en general, no són del tot realistes, perquè "hi ha algunes partides d'ingressos que no són prou realistes i, d'altra banda, perquè l'Ajuntament hauria de ser més auster en despeses de protocol i publicitat". Quant a aquesta qüestió, la regidora va explicar que l'Ajuntament de Tortosa destina 27.750 euros anuals per aquests conceptes, a raó de 0,82 euros per habitant. També va apuntar que les despeses de l'Ajuntament de Móra d'Ebre per aquests conceptes "són molt elevades, perquè suposen 33.200 euros anuals, a raó de 6,06 euros per habitant".

Altrament, la regidora Dolors Gurrera va explicar que el seu grup estava d'acord amb la partida prevista per a incentius industrials, i va  demanar que aquests diners s'utilitzessin realment per a dinamitzar la indústria. Aquesta partida, juntament amb altres partides que s'han inclòs al pressupost en benefici de les persones, va motivar el vot d'abstenció, i no el vot en contra, del grup socialista, segons va indicar la regidora.

L'alcalde, Joan Piñol (CiU), va agrair l'esforç del grup d'ERC per aportar propostes al pressupost i per negociar-les amb l'equip de govern. Piñol va considerar que amb aquesta actitud "hi guanya Móra d'Ebre" i va desitjar  que "aquesta línia que hem encetat perduri".

Quant al PSC, l'alcalde va agrair l'abstenció, "tot i haver desitjat un vot favorable". Piñol va lamentar que el grup socialista faci "interpretacions esbiaixades de la realitat", per considerar injust que en el cas de Móra d'Ebre "sumin totes les despeses de protocol de totes les àrees de l'Ajuntament i les comparin només amb les despeses del protocol d'Alcaldia de Tortosa". L'alcalde va matisar que a la partida de protocol de l'Ajuntament de Móra d'Ebre "s'inclouen totes les partides pròpies de protocol i també el quilometratge i les dietes dels regidors o de l'alcalde, quan en altres ajuntaments això se separa".

En aquest punt va intervindre la regidora Montse Latorre (PSC) per indicar que en el pressupost de Móra d'Ebre, a banda de la partida de despeses de protocol, n'hi ha una altra de despeses de locomoció dels  òrgans de govern, de 6.000 euros més. L'alcalde va indicar que en aquesta partida només s'incloïen despeses de locomoció de l'alcalde.

El regidor d'Hisenda, Sixte Melchor (CiU), va demanar al grup socialista que clarifiqués els números de l'Ajuntament de Tortosa per poder contrastar la informació, ja que no creia que els números de l'Ajuntament de Móra d'Ebre en aquest apartat "puguin estar tan desfassats". Melchor va insistir a demanar exactament les dades de l'Ajuntament de Tortosa i de les empreses del seu Ajuntament "perquè si hem de comparar, hem de comparar les mateixes magnituds". Melchor va aprofitar per a recordar als regidors que el pressupost és una declaració d'intencions i que el que realment mostra la realitat dels ingressos i les despeses és la liquidació.

La regidora Dolors Gurrera (PSC) va explicar que, a banda de la xifra donada del pressupost de l'Ajuntament de Tortosa, s'havien d'afegir altres 938 euros de despeses de protocol de fires de la capital del Baix Ebre.

El pressupost es va aprovar per 11 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).

Cap comentari:

Publica un comentari

La Banda de l'Escola de Música i Dansa de Móra d'Ebre interpreta 'El cant del Barça'

Via Crucis, baixada del Sant Crist per les escales del Castell de Móra d'Ebre 2014