divendres, 8 d’agost de 2014

Resum dels acords de la sessió plenària del consistori celebrada el 7 d'agost de 2014


L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha celebrat sessió plenària ordinària de la corporació, a la Sala de Sessions, el 7 d'agost de 2014. Els acords més rellevants adoptats pel Ple han sigut els següents:

1. S'ha aprovat l'acta de la sessió anterior per deu vots a favor i dos abstencions.

2. S'ha donat compte de les resolucions de l'Alcaldia.

3. S'ha aprovat per vuit vots a favor (CiU i PP) i quatre abstencions (PSC i ERC) l'expedient 03/2014, de modificació de crèdit. Aquesta modificació ha vingut motivada per la incorporació al pressupost municipal dels ingressos de dos anualitats dels fons de cooperació local de la comunitat autònoma.

4. S'ha donat compte de l'informe d'intervenció sobre l'execució del pressupost del segon trimestre de 2014.

5. S'ha aprovat per vuit vots a favor (CiU i PP) i quatre abstencions (PSC i ERC) la verificació del text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic referides al polígon 5 i al polígon 23B, que afecten el carrer de la Gardènia.

6. La regidora de Festes, Montserrat Pineda, ha lliurat el programa de la Festa Major de Móra d'Ebre 2014, que tindran lloc entre el 22 i el 31 d'agost. En total s'organitzaran 105 actes, la majoria dels quals concentrats en els dies 28, 29, 30 i 31.

7. S'ha aprovat per unanimitat la incorporació a l'ordre del dia del punt de modificació del percentatge d'execució de l'obra de restitució dels talussos del castell de Móra d'Ebre. El consistori ha fet a l'Institut Català del Sòl (INCASOL) un encàrrec de gestió d'aquesta obra en dos fases, del 50% del pressupost cadascuna, pressupostades en global en 925.000 euros. Ara es modifiquen aquests percentatges, per la qual cosa la primera fase passa a ser del 61% del pressupost (565.875 euros) i la segona del 39% restant. Aquesta modificació s'ha aprovat per vuit vots a favor (CiU i PP) i quatre abstencions (PSC i ERC).

8. En l'apartat de precs i preguntes, el regidor d'ERC, Josep A. Moreno, ha preguntat a l'alcalde, Joan Piñol, sobre la situació en què es troba el conflicte que afecta el consistori amb dos veïns de la zona del camí de Sovarrec a causa d'un esllavissament que es va produir al camí i que va obligar al consistori a efectuar unes obres d'urgència per restituir el pas. L'alcalde ha explicat que l'Ajuntament va notificar als veïns la reclamació de les quantitats que han d'assumir per al rescabalament de la inversió efectuada per l'Ajuntament i que les dos parts van mostrar la seua disconformitat, per la qual cosa s'està a l'espera de la decisió judicial que ha de resoldre  el recurs contenciós administratiu que van interposar els veïns a la decisió municipal.
Cap comentari:

Publica un comentari

La Banda de l'Escola de Música i Dansa de Móra d'Ebre interpreta 'El cant del Barça'

Via Crucis, baixada del Sant Crist per les escales del Castell de Móra d'Ebre 2014