dimecres, 25 de juny de 2014

Resum dels acords de la sessió plenària del consistori del 25 de juny de 2014

L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha celebrat aquest dimecres 25 de juny de 2014 una sessió plenària ordinària dels membres de la corporació. Els acords més rellevants adoptats pel Ple han sigut els següents:

1. El Ple ha aprovat per 9 vots a favor (CiU, PP i ERC) i 4 abstencions (PSC) l'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Residus i ECOVIDRIO per al període 2013-2018.

2. S'han designats per unanimitat els representants de l'Ajuntament al Consell Escolar Municipal. En concret seran l'alcalde (Joan Piñol), la regidora d'Educació (Conxita Moseguí), la regidora de Cultura (Montse Pineda), els caps dels grups municipals d'ERC (J. Anton Moreno) i del PP (Francesc Launes), i la regidora socialista, Dolors Gurrera.

3. S'ha aprovat per 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (PSC i ERC) el Consell de Govern Municipal, format pels membres de l'equip de govern (7 regidors de CiU i 1 del PP) i per la secretària de la corporació. Serà presidit per l'alcalde, Joan Piñol. Es reunirà abans de cada sessió de la Junta de Govern. També s'han establert les indepnitzacions per assistència a la sessió plenària (150 euros amb un màxim de 6 anuals) i al Consell de Govern (150 euros amb un màxim de 52 reunions anuals).

4. S'ha aprovat per unanimitat la modificació dels fitxers de protecció de dades de caràcter personal per tal de protegir les dades de les persones que s'inscriguin a la borsa de treball que vol crear l'Ajuntament.

5. S'ha aprovat per 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (PSC i ERC) la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament per a l'exercici de 2014, amb un import d'1.006.556 euros.

6. S'ha donat compte dels informes d'intervenció sobre l'execució del pressupost (1r trimestre), sobre el seguiment del Pla d'ajustament (1r trimestre) i sobre la morositat (1r trimestre).

7. En el capítol d'informacions d'Alcaldia, s'ha donat compte de l'inici de les obres del Col·legi Lluís Viñas d'acord amb el calendari previst, de la possibilitat de modificar l'obra de cobriment de la pista poliesportiva inclosa al Pla únic d'obres i serveis 2014 per una reforma a fons de les piscines municipals d'estiu, de la possibilitat que l'Institut Català del Sòl pugui executar l'obra dels talussos del castell, de la redacció de les bases de licitació del projecte d'asfaltatge del nucli urbà, de les converses engedades amb l'empresa Sorea per aconseguir un abaratiment dels costos de gestió de l'aigua que permetin mantindrfe el preu actual, de l'acord amb la propietat d'una casa al carrer de la Vila per a enderrocar-la i fer-ne una plaça (obra inclosa a la Llei de barris) i de l'acord assolit amb els propietaris de l'illa de Saurí per adquirir la finca que es situa entre els dos ponts sobre l'Ebre que hi ha a la població.

8. En el capítol de precs i preguntes, i arran d'una pregunta del portaveu del grup socialista, Josep Solé,  l'alcalde ha informat de la posada en marxa d'un espai d'esbarjo nocturn per a la joventut durant l'estiu a l'antiga plaça de bous de la població, que es va inaugurar amb èxit la passada revetlla de Sant Joan.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

La Banda de l'Escola de Música i Dansa de Móra d'Ebre interpreta 'El cant del Barça'

Via Crucis, baixada del Sant Crist per les escales del Castell de Móra d'Ebre 2014